Transport żywności – co musisz wiedzieć?

Transport żywności to jeden z najbardziej wymagających sektorów branży TSL z powodu szczególnych wymagań, jakimi charakteryzuje się przewóz produktów spożywczych. Wynika to z regulacji i przepisów określających warunki, jakie muszą zostać zachowane zarówno w czasie ich składowania, jak i dostaw. Sprawia to, że kwestie takie jak przebieg trasy transportu, obchodzenie się z ładunkiem czy temperatura w naczepie muszą być dostosowane do specyfiki transportowanych towarów. O czym warto więc wiedzieć w związku z przewozem żywności?

Transport żywności – kwestie prawne

Zachowanie właściwych warunków w czasie transportu żywności ma wpływ nie tylko na terminową realizację dostaw i minimalizację ryzyka uszkodzenia ładunku, a więc jednocześnie również strat finansowych, ale też na bezpieczeństwo konsumenta. Nieprawidłowe obchodzenie się z żywnością może w najlepszym przypadku skutkować utratą wartości odżywczych czy walorów smakowych, a w najgorszym — stanowić zagrożenie dla zdrowia po spożyciu. Liczne produkty spożywcze są bardzo wrażliwe na zmiany temperatur czy wilgoć, mogą więc stosunkowo łatwo ulec uszkodzeniu, jeżeli przewoźnik nie zachowa należytej ostrożności. Nic więc dziwnego, że istnieją szczegółowe przepisy regulujące kwestię transportu żywności.

Jakie przepisy regulują przewóz żywności w Polsce?

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r.

Czy transport artykułów spożywczych wymaga specjalnych uprawnień?

Przewoźnicy działający na terenie Polski muszą posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję na wykonywanie transportu drogowego, a w przypadku przewozów międzynarodowych również licencję wspólnotową. W przypadku transportu żywności do tych podstawowych dochodzą również dodatkowe wymogi:

 • należy dokonać zgłoszenia działalności w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym i zarejestrować tam wszystkie pojazdy, które będą wykorzystywane do transportu artykułów spożywczych,
 • w przypadku transportu produktów pochodzenia zwierzęcego należy dokonać zgłoszenia również w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
 • konieczne jest dostosowanie działalności do międzynarodowej normy ISO 22000:2005 określającej wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • każdy kierowca biorący udział w transporcie żywności musi posiadać ważną książeczkę sanepidowską,
 • dostosowanie warunków transportu do wymagań określonych w konwencji ATP.

Jakie samochody sprawdzają się przy przewozie produktów spożywczych?

Dobranie środka transportu dostosowanego do wymagań przewożonego ładunku jest kwestią kluczową dla zapewnienia odpowiednich dla niego warunków na drodze. W przypadku żywności najczęściej stosowane są naczepy typu izoterma (dzięki skutecznej izolacji utrzymuje stałą temperaturę wewnętrzną niezależnie od warunków pogodowych) i chłodnicze (pozwalają na przewożenie produktów mrożonych w temperaturze nawet do -20 stopni).

O czym należy pamiętać przewożąc żywność?

Dystrybucja owoców, mięsa, nabiału, napojów, słodyczy, produktów sypkich czy mrożonych to różne działy transportu spożywczego, w każdym z tych przypadków należy jednak zastosować narzędzia i pojazdy spełniające określone wymogi. Warto więc pamiętać o kilku podstawowych kwestiach dotyczących przygotowywania i realizacji takich przewozów:

 1. Temperatura, w jakiej muszą być przewożone konkretne kategorie produktów, określona jest w ramach Konwencji ATP, a w przypadku artykułów pakowanych temperaturę określa producent.
 2. Pojazd musi być oznaczony zgodnie z wymogami wyszczególnionymi w przepisach dla poszczególnych grup produktów.
 3. Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia higieny i czystości pojazdu wykorzystywanego do transportu żywności.
 4. Terminowość dostaw w przypadku artykułów spożywczych ma szczególne znaczenie, ponieważ są to produkty bardzo wrażliwe i każdy dzień opóźnienia może wpływać na ich przydatność do spożycia i jakość.
 5. Poszczególne produkty mogą niekorzystnie wpływać na inne produkty znajdujące się w ich otoczeniu (np. świeże owoce — banany i jabłka nie powinny być składowane blisko siebie). Przygotowując transport, warto więc uwzględnić nie tylko wymagania całej grupy produktów, ale też każdego pojedynczego produktu.

Skuteczny transport to gwarancja terminowych dostaw i utrzymania wysokiej jakości przewożonych produktów. W celu optymalizacji całego procesu najbardziej opłacalne może być wybranie hurtowni spożywczej, która nie tylko oferuje bogaty asortyment, ale samodzielnie realizuje też dostawy z wykorzystaniem własnej floty. W ten sposób działa właśnie MPT Stanro!

^