Dbanie o jakość i bezpieczeństwo żywności jest niezwykle ważne na każdym etapie łańcucha dostaw, zaczynając od zakładów produkcyjnych aż po przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją artykułów spożywczych. Chodzi tu jednak nie tylko o dobranie właściwego opakowania czy zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania, równie istotna jest ochrona przed szkodnikami. Jak jednak zabezpieczyć asortyment sklepu lub magazynu? Jak wyglądają regulacje prawne dotyczące dbania o bezpieczeństwo jedzenia w zakresie radzenia sobie ze szkodnikami?

Dlaczego zabezpieczenie żywności przed szkodnikami jest tak ważne?

Produkty spożywcze, szczególnie kiedy nie są dobrze zabezpieczone, przyciągają różnego rodzaju owady i gryzonie, które następnie mogą powodować zniszczenie i zanieczyszczenie towarów, ale mogą też przenosić drobnoustroje chorobotwórcze. Odpowiednie zabezpieczenie zakładu czy magazynu jest więc kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych, a tym samym dla uniknięcia strat finansowych. Co więcej, w przypadku wprowadzenia na rynek produktów zanieczyszczonych ucierpi także wizerunek firmy, a jeśli stanie się to w wyniku zaniedbań lub świadomego działania, możliwe są również konsekwencje prawne.

Ochrona przed szkodnikami – wymogi prawne

Stosowanie skutecznych systemów bezpieczeństwa w zakładach i magazynach ma sens pod względem finansowym i wizerunkowym, ale wynika też z obowiązku prawnego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieje obowiązek:

 • wdrożenia systemu HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) dla podmiotów zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem żywnością.
 • wdrożenia systemów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) dla zakładów zajmujących się produkcją pierwotną żywności.

Celem wprowadzenia powyższych systemów jest kompleksowe zabezpieczenie bezpieczeństwa żywności, również w zakresie ochrony przed szkodnikami poprzez:

 • utrzymywanie czystości w miejscu produkcji i składowania żywności,
 • zastosowanie zabezpieczeń chroniących zakład przed szkodnikami,
 • monitorowanie obecności szkodników i skuteczności stosowanych zabezpieczeń,
 • zwalczanie występujących zagrożeń z zastosowaniem bezpiecznych środków, które nie wpłyną na jakość żywności.

Szkodniki w branży spożywczej – jakie są największym zagrożeniem i jak sobie z nimi poradzić?

Przed przystąpieniem do planowania i wdrażania zabezpieczeń, warto przyjrzeć się bliżej temu, z jakimi szkodniki możemy mieć do czynienia, działając w branży spożywczej. To istotne, ponieważ wprowadzenie w zakładzie skutecznych środków ochronnych będzie łatwiejsze, kiedy zrozumiemy, w jaki sposób poszczególne rodzaje szkodników mogą dostać się na jego teren.

Wśród najczęściej spotykanych przez producentów i dystrybutorów żywności szkodników są:

 • gryzonie,
 • owady latające,
 • owady biegające,
 • szkodniki zbożowe,
 • ptaki,
 • zwierzęta domowe.

Jak zabezpieczyć żywność przed szkodnikami?

Szczegóły systemu ochrony przed szkodnikami należy oczywiście każdorazowo dostosować do specyfiki danego zakładu, wśród zaleceń, które powinny zostać uwzględnione, znajdziemy jednak m.in.:

 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren zakładu,
 • zabezpieczenie wszystkich potencjalnych dróg, którymi szkodniki mogą dostać się na teren zakładu, np. wentylacja, odpływy, oraz uszczelnienie drzwi i okien;
 • dbanie o czystość w zakładzie i regularne usuwanie śmieci, resztek produkcyjnych czy pozostałości po magazynowanych produktach,
 • kontrolowanie stanu dostarczanej do zakładu żywności,
 • współpraca z wiarygodnymi dostawcami.

Jak często należy sprawdzać stan magazynu, w którym przechowywana jest żywność?

Najlepsze efekty przynosi kontrolowanie bezpieczeństwa żywności w sposób ciągły. Oznacza to wprowadzenie takich rozwiązań i procedur, które pozwolą na bieżąco monitorować skuteczność stosowanych zabezpieczeń i wykryć obecność szkodników w momencie lub niezwłocznie po ich pojawieniu się na terenie zakładu, co umożliwi szybką reakcję i podjęcie kroków w celu ich zwalczenia.

Jak pozbyć się szkodników z magazynu żywności?

Nie ma rozwiązań skutecznych w 100%, dlatego możliwe, że mimo zastosowanych zabezpieczeń w zakładzie pojawią się szkodniki. Jak sobie z nimi poradzić? Najskuteczniejszym sposobem jest współpraca z profesjonalną firmą świadczącą usługi DDD (dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja) – to dobre rozwiązanie, ponieważ specjaliści w tej dziedzinie nie tylko wiedzą, jak skutecznie walczyć ze szkodnikami, ale będą też w stanie dobrać środki i metody bezpieczne do stosowania w zakładach zajmujących się produkcją i magazynowaniem żywności.

Jako doświadczony dystrybutor żywności posiadamy praktyczną wiedzę w zakresie dbania o stan naszych magazynów, jakość oferowanych produktów i warunki w czasie transportu. Dużą wagę przykładamy też do pochodzenia trafiających do nas artykułów — współpracujemy tylko z wiarygodnymi producentami i dostawcami. Wszystko to sprawia, że wybierając MPT Stanro zyskujesz gwarancję wysokiej jakości!