FIFO, LIFO, FEFO – koncepcje składowania w magazynie

Sposób organizacji magazynu, wyszkolenie obsługujących go pracowników, a nawet wykorzystywane w nim narzędzia i systemy — wszystkie te kwestie są istotne z punktu widzenia płynnego przepływu towarów. Nie mniej istotny jest jednak sposób ich wydawania. Tutaj spotkać możemy się z kilkoma koncepcjami, które określają kolejność, w jakiej konkretne partie magazynowanych produktów opuszczają miejsce składowania. Dobór optymalnej metody do specyfiki działalności i charakteru realizowanych zleceń, a także konsekwentne stosowanie tej metody to prosty sposób na optymalizację pracy i zwiększenie efektywności. Warto więc zapoznać się przynajmniej z trzema najczęściej spotykanymi technikami oraz ich zastosowaniem. Co to jest FIFO, LIFO i FEFO? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej!

Dlaczego wybór koncepcji magazynowania towarów ma znaczenie?

Każda kategoria produktów wymaga przechowywania w odpowiednich do swojej specyfiki warunkach, niektóre towary są jednak bardziej wymagające niż inne. Na przykład przy magazynowaniu świeżej żywności, jak owoce, warzywa czy świeże zioła, konieczne jest zadbanie o to, by zostały one wydane i dostarczone do odbiorcy, zanim utracą świeżość — szybkość i sprawność działania jest tu więc absolutnie kluczowa. Inaczej wygląda kwestia przechowywania produktów z długim terminem ważności, na przykład dystrybutor przypraw czy soków większą uwagę może zwrócić na inne aspekty pracy magazynu i to w nich szukać usprawnień. Wybór konkretnej koncepcji składowania ułatwia planowanie i organizację magazynu, co przekłada się na sprawniejszą realizację dostaw.

Zasada FIFO – co to?

FIFO – definicja

FIFO (First In, First Out) to koncepcja składowania polegająca na wydawaniu towarów z magazynu w kolejności ich przyjęcia. Oznacza to, że artykuły przyjęte jako pierwsze, są na początku kolejki do wydania.

Zastosowanie

Celem stosowania zasady FIFO jest uniknięcie sytuacji, w której starsze partie produktów zalegają na magazynie przez zbyt długi czas. Takie podejście sprawia, że składowany asortyment jest nieustannie wymieniany i aktualizowany.

Zasada LIFO – co to?

LIFO – definicja

Wykorzystując koncepcję LIFO (Last In, First Out) towary wydawane są z magazynu w kolejności odwrotnej do kolejności ich przyjmowania. Oznacza to, że jako pierwsze wydawane są towary, które przyjęte zostały jako ostatnie.

Zastosowanie

Ta metoda składowania ma dość ograniczone zastosowanie, ponieważ może skutkować długoterminowym składowaniem partii produktów przed ich wydaniem. Z tego powodu sprawdza się jedynie w przypadku towarów, których jakość nie spada wraz z upływem czasu.

Zasada FEFO – co to?

FEFO – definicja

FEFO (First Expired, First Out) to koncepcja bazująca na terminie ważności składowanych towarów. Stosując tę metodę składowania, jako pierwsze do wydania należy przygotować partie produktów o najkrótszym terminie ważności, niezależnie od kolejności ich przyjęcia na magazyn.

Zastosowanie

Jest to technika składowania powszechnie wykorzystywana w branży spożywczej, szczególnie w przypadku produktów świeżych. Umożliwia kontrolowanie jakości towarów w magazynie i uniknięcie ich przeterminowania.

Jak wybrać właściwą koncepcję składowania dla swojego magazynu?

Każda z omówionych powyżej koncepcji składowania ma własną charakterystykę odpowiednią dla innych typów towarów. Pierwszym krokiem do wyboru właściwej metody działania magazynu powinno być więc określenie rodzaju towaru, jaki będzie przechowywany. Na tej podstawie możliwe będzie wybranie optymalnej techniki dla utrzymania jakości produktów i usprawnienia działania magazynu, a co za tym idzie maksymalizacji zysków i minimalizacji strat.

Długość okresu magazynowania może mieć dla produktów spożywczych równie duże znaczenie, jak warunki, w jakich są składowane. Zamawiając hurtowe ilości towarów, warto więc postawić na dystrybutora, który jest w stanie zagwarantować odpowiednie przygotowanie i obsługę swoich magazynów.

^