Franczyza – co to jest i na czym polega?

Czasami najtrudniejszym krokiem na drodze do sukcesu w biznesie jest opracowanie pomysłu i planu na własną działalność. Chociaż wydaje się to być oczywistym startem, w rzeczywistości można od razu sięgnąć po przygotowane już i sprawdzone rozwiązanie, by pominąć fazę planowania i przejść od razu do działania. Jak to możliwe? Pozwala na to prowadzenie swojej firmy na zasadzie franczyzy. W dużym skrócie franczyza to bezpieczny model prowadzenia biznesu oparty na doświadczeniu większych przedsiębiorstw, które decydują się podzielić swoja wiedza z wybranymi przedsiębiorcami. Indywidualne ustalenia miedzy przedsiębiorstwami zawarte są najczęściej w umowie franczyzowej.

Na czym polega franczyza?

Franczyza pozwala nowym przedsiębiorcom skorzystać z pomysłów i rozwiązań większego biznsesu. Franczyzowy model biznesowy pozwala na prowadzenie własnego, niezależnego biznesu w oparciu o umowę franczyzy zawartą pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą.

Franczyzobiorca to osoba zakładająca własną działalność gospodarczą wykorzystując w tym celu know-how i koncepcję opracowaną przez inne przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o współpracy. Franczyzodawca to najczęściej firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która umożliwia franczyzobiorcy działanie pod swoją marką, z wykorzystaniem dostarczonych przez siebie technologii i metod. Współpraca oferuje korzyści dla obu stron – firma użyczająca swojego wizerunku zwiększa obecność na rynku, a przedsiębiorca już na starcie zyskuje rozpoznawalność wśród klientów oraz gotowe rozwiązania i kompleksowe wsparcie, co umożliwia szybki rozwój. To bardzo popularny sposób prowadzenia działalności, który wykorzystują znane sieci np. Carrefour, Żabka, McDonald’s, PZU czy Subway.

Rodzaje franczyzy

Na samym początku warto zaznaczyć, że nie każda franczyza wygląda tak samo. Wiele zależy od zakresu współpracy, która może obejmować sprzedaż towarów i oferowanie usług w oparciu o opracowane przez daną markę metody, ale też prace produkcyjne z wykorzystaniem dostarczonych systemów i technologii. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności wyróżnić możemy m.in. franczyzę handlową, franczyzę usługową czy franczyzę produkcyjną. Najczęściej spotykamy się z franczyza handlową – sklepami skupionymi pod ta sama marka, jednak funkcjonującymi indywidulanie.

Umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa to dokument regulujący warunki współpracy pomiędzy franczyzobiorcą i franczyzodawcą. Określa ona miedzy innymi zakres praw i obowiązków każdej ze stron, korzyści jakie otrzymuje franczyzobiorca, kwestie finansowe i sposób naliczania opłat oraz przedstawia efektywny plan współpracy na określony przedział czasowy.

Jak to działa?

Franczyza oferuje więcej niż tylko prawo do wykorzystania znaku towarowego znanej marki, umowa obejmuje z reguły cały pakiet franczyzowy. W przypadku otwarcia na tej zasadzie placówki handlowej przedsiębiorca otrzyma więc opracowany już plan na biznes, który może określać na przykład: asortyment oferowany w sklepie (np. wskazanie konkretnych kategorii produktowych lub marek), zasady organizacji i wyposażenia punktu, zasady ustalania cen, oferowania promocji czy prowadzenia programów lojalnościowych dla klientów, sposób przygotowania pracowników (szkolenia z zakresu obsługi klienta czy technik sprzedażowych organizowane mogą być przez franczyzodawcę), wsparcie logistyczne, techniczne i marketingowe. W zamian za udostępnienie koncepcji biznesowej oraz materiałów marketingowych franczyzobiorca ma prawo kontrolować zgodność sposobu prowadzenia przez franczyzobiorcę działalności z warunkami umowy, stosowanie się do wyznaczonych przez sieć procedur i standardów oraz osiąganie określonych założeń sprzedażowych.

Multi Food franczyza oferta

Korzyści systemu franczyzowego

Największą korzyścią skorzystania z franczyzy jest to, ze dostarcza przedsiębiorcy gotowe, sprawdzone rozwiązania na to jak z sukcesem prowadzić swój biznes. Franczyza oferuje działanie pod szyldem marki, która bardzo często jest już rozpoznawalna na rynku. Jeśli marka ta cieszy się już zaufaniem i wzbudza w Kliencie poczucie bezpieczeństwa i stałości, to franczyzobiorca pozbywa się problemu budowania własnej marki od podstaw. Niweluje to również potrzebę zabiegania o uwagę klientów, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy niezbędnych do zbudowania własnego wizerunku.

Dużym wsparciem w codziennej działalności jest też możliwość korzystania z doświadczenia posiadanego przez większe przedsiębiorstwo, które oferuje stały poziom działań marketingowych, szkoleniowych oraz promocyjnych niedostępnych dla indywidualnych przedsiębiorców. System franczyznowy daje przedsiębiorcy wygodę bycia niezależnym ale ze wszystkimi benefitami należenia do zespolonej społeczności. To świetne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zainwestować we własną działalność, ale jednocześnie szukają sposobu na zminimalizowanie związanego z takim krokiem ryzyka i szukają kogoś, kto wesprze ich w rozwoju.

Sprawdź ofertę franczyzy spożywczej Multi Food która stanowi część Grupy MPT, współtworzonej przez niezależne hurtownie spożywcze z całej Polski.

^